1 gra = 20 min rozgrywki plus 10 min. czasu technicznego.

Jednorazowo może grać 10 osób. Płatność tylko gotówką.

Uczniowskie poniedziałki:

Każdy kto zgłosi się z ważną legitymacją uczniowską płaci 50 % ceny (pierwsza gra 10 zł., druga 7 zł.)

Studenckie czwartki:

Każdy kto zgłosi się z ważną legitymacją studencką płaci 50 % ceny (pierwsza gra 10 zł., druga 7 zł.)